Wall ball/Slamm ball

Wall ball - 4kg

12 900 Ft

Slam ball Pro - 6 kg

9 500 Ft

Slam ball Pro - 7 kg

10 500 Ft

Slam ball Pro - 8 kg

11 500 Ft

Slam ball Pro - 9 kg

12 500 Ft

Slam ball Pro - 10 kg

13 500 Ft

Slam ball Pro - 5 kg

8 500 Ft

Wall Ball - 5kg

13 900 Ft

Wall Ball - 6kg

14 900 Ft

Wall Ball - 7kg

15 900 Ft

Wall Ball - 8kg

16 500 Ft

Wall Ball - 9kg

17 500 Ft

Wall Ball - 10kg

17 500 Ft